Sự kiện được tổ chức tại Hà Nội và là một trong những hoạt động thuộc chương trình "Những ngày văn học châu Âu tại Hà Nội lần thứ năm".…
Đọc tiếp