Xin lỗi con! Khi hôm qua ôm con Có một phút giây, ba chợt xiết con vào lòng hơi mạnh Ba làm con đau!  *** Bởi hôm qua Ba đọc…
Đọc tiếp