Tag archives for sách và tôi 2017

Không gian sách

Sách và Tôi 2017: Ai cũng có thể trở thành “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới”

Lần đầu cầm quyển sách “Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới” tôi đã nghĩ, hẳn mình sẽ tìm được một vài “bí kíp” hay ho để áp dụng…
Đọc tiếp