"Miếng ngon của miền Nam cũng thành thật như người đàn bà vậy. Ăn một miếng, ngon ngay…”. Suốt những năm tháng ròng rã vật lộn mưu sinh tại miền…
Đọc tiếp