Là người có nhiều năm nghiên cứu về tôn giáo đồng thời luôn yêu thích và ngưỡng mộ văn hóa, đất nước, con người Do thái, tác giả Đặng Hoàng…
Đọc tiếp