Những câu chuyện về đàn bà - tên tập sách thoạt nghe cứ hình dung về những ghi chép “chỗ chị em với nhau”. Nhưng không, tác giả Tuấn Khanh…
Đọc tiếp