Mình “phải lòng” bạn ấy ngay khi đọc những dòng chữ đầu tiên của bản thảo, vì cảm giác gần gũi và nhà quê, giống tuổi thơ mình đã từng…
Đọc tiếp