Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan nêu ý kiến không đồng tình về một số nội dung trong cuốn…
Đọc tiếp