Giờ thì ở nhà, mọi người đã ăn xong mùng 5. Còn mình thì giờ này, vẫn ngồi đây, không biết mùng 5, mùng 7 là gì. Bé D công…
Đọc tiếp