Quyển sách "Sống an vui" của thiền sư Khangser Rinpoche cung cấp cho người đọc những kiến thức chi tiết về những diễn biến nội tâm, giúp người đọc nhận…
Đọc tiếp