Khi tôi được sinh ra thì đã thấy bác rồi. Bác là người khuyết tật bị cụt cả 2 chân. Trước đây bác rất ít nói, không muốn giao tiếp…
Đọc tiếp