Độc giả yêu sách tại Hà Nội và có nhiều lựa chọn vào cuối tuần này với khá nhiều cuộc trò chuyện về tác giả - tác phẩm.  Ảnh tư…
Đọc tiếp