Mark Zuckerberg từng chọn cuốn sách này để mở đầu chiến dịch "Một năm đọc sách" của mình. Sự suy tàn của quyền lực (tên gốc: The End of Power)…
Đọc tiếp