30 giây dừng đèn đỏ Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với đôi chân của ông, nhưng nó đã không còn trên cơ thể ông nữa. Tôi chỉ…
Đọc tiếp