Tháng Năm buồn như câu thơ treo ngoài khung cửa Để cuối con đường em đứng đợi mây trôi… Tờ lịch tháng tư trôi qua tay, ngày tháng đong đưa,…
Đọc tiếp