“Người bán hàng” đó là danh thiếp của tôi muốn gửi đến đầu tiên, đó là sức mạnh của sự thông thái không cần rườm rà không cần nhồi nhét…
Đọc tiếp