Tác giả Iwai Shunji kể mối tình học trò trong sáng qua sự đan xen giữa hồi ức và hiện tại của hai cô gái. Tên tác phẩm: Thư tình…
Đọc tiếp