Tag archives for thơ xuân quỳnh

Phòng đọc

Anh

Cây bút gẫy trong tay Cặn mực khô đáy lọ ánh điện tắt trong phòng Anh về từ đường phố Anh về từ trận gió Anh về từ cơn mưa…
Đọc tiếp
12