Thư gửi Mina là một tiểu thuyết được cấu thành từ 30 bức thư của một nhà văn gốc Việt sống tại Paris viết cho người bạn Afghanistan đã mất…
Đọc tiếp