“Hai người điên giữa kinh thành Hà Nội” được bắt đầu với hai nhân vật là Điệp và Tuấn. Điệp, mang nhiều hình ảnh của Nguyễn Bính, còn Tuấn, được…
Đọc tiếp