Đây là một hoạt động thú vị nằm trong chương trình “Cùng Tiki lan tỏa văn hóa đọc” đang được triển khai nhằm chào đón ngày sách Việt nam sắp…
Đọc tiếp