Em nghe chăng gió thổi giữa tháng 5 Ngược đường về chợt xa hun hút Ta ngồi đây nhìn tháng 5 khói lửa ngùn ngụt Nghẹn đắng lòng chung một…
Đọc tiếp