Cùng với sự kiện Hội sách lần 9 tổ chức vào tháng 3-2016, các công ty sách, nhà xuất bản và các tác giả hứa hẹn có một “cuộc đua”…
Đọc tiếp