Tác phẩm gần nhất của bình luận viên thể thao nổi tiếng ra đời sau chuyến công tác ba năm của anh tại Italy. Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày…
Đọc tiếp