Ở bang Texas Mỹ luật pháp có một điều khoản: tất cả những đứa con đủ 14 tuổi đều phải giúp cha mẹ làm những công việc nhà như rửa…
Đọc tiếp