Cựu trợ lý của tác giả bộ truyện tranh ăn khách "Naruto" – họa sĩ Mikio Ikemoto – đã tiết lộ kế hoạch sáng tác bộ truyện riêng cho con…
Đọc tiếp