Một vị vua nọ cho gọi người thợ kim hoàn của hoàng cung đến và ra lệnh cho anh ta: - Hãy làm cho ta một chiếc nhẫn và khắc…
Đọc tiếp