Những chi tiết đưa vào hồi ký nếu không khéo sẽ khiến cho người liên quan bị ảnh hưởng và gây phản ứng trái chiều nơi độc giả. Đầu tháng…
Đọc tiếp