Mình cũng may mắn là làm việc liên quan đến sách khoảng hơn chục năm nay từ các vị tri như biên tập viên, khai thác đề tài, mua bản…
Đọc tiếp