Một nhà hiền triết ngồi bên đường, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng hai chân, hai tay đan vào nhau để dưới vạt áo trầm tư suy ngẫm. Thế rồi…
Đọc tiếp