Khi sách in xong thì một số chuyên gia phát hiện quyển "Xứ Đông Dương" của công ty Alpha Book dịch và phát hành sai rất nhiều chỗ. Hàng trăm…
Đọc tiếp