Cục Xuất bản, In và Phát hành vừa gửi công văn tới Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát và thu hồi tại địa bàn (nếu có) cuốn “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”.

Văn bản ghi rõ, Cục Xuất bản, In và Phát hành nhận được Công văn số, 193/XBVH ngày 30/8/2018 của Nhà xuất bản Văn học báo cáo về việc tạm dừng phát hành cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử”, Lê Mã Lương chủ biên để rà soát nội dung, tiến hành sửa chữa những chi tiết sai sót và in lại bản mới.

Tuy nhiên, Nhà xuất bản Văn Học phát hiện cuốn sách trên vẫn đang được phát hành trên thị trường.

Để ngăn chặn việc phát tán cuốn sách có nội dung sai sót nêu trên ra thị trường, Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra, rà soát và thu hồi tại địa bàn (nếu có) cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” của Nhà xuất bản Văn Học, xác nhận đăng ký 1253 – 2018/CXVIPH/04-64/VH, Quyết định xuất bản số: 746/QQD-VH (bản bìa cứng) và 1146/QĐ-VH (bản bìa mềm).

Nguồn: Tình Lê/vietnamnet.vn

Thu hồi sách 'Gạc Ma - Vòng tròn bất tử'http://1book.vn/wp-content/uploads/thu-hoi-sach-gac-ma-vong-tron-bat-tu-1.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/thu-hoi-sach-gac-ma-vong-tron-bat-tu-1-150x150.jpghuyKhông gian sáchTin tứcCục Xuất bản, In và Phát hành vừa gửi công văn tới Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, rà soát và thu hồi tại địa bàn (nếu có) cuốn 'Gạc Ma - Vòng tròn bất tử'. Văn bản ghi rõ, Cục Xuất...Mỗi quyển sách một chân trời!