4

5

6

1

2

3

Tạo bởi Phan Thanh Bình

(Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)

http://1book.vn/wp-content/uploads/51.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/51-300x300.jpg1book.vnPhòng đọcTrích dẫnTrích dẫn sáchTạo bởi Phan Thanh Bình (Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)Mỗi quyển sách một chân trời!