trich-dan-sach-hay-005

 

trich-dan-sach-hay-006

 

trich-dan-sach-hay-008

Tạo bởi HĐ

(Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)

http://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-sach-hay-008.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-sach-hay-008-300x300.jpg1book.vnPhòng đọcTrích dẫnTrích dẫn sách      Tạo bởi HĐ (Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)Mỗi quyển sách một chân trời!