trich-dan-anh-dep-mnha-003

trich-dan-anh-dep-mnha-001

trich-dan-anh-dep-mnha-002

Tạo bởi Hồng Anh

(Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)

http://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-anh-dep-mnha-002.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-anh-dep-mnha-002-300x300.jpg1book.vnPhòng đọcTrích dẫnTrích dẫn sáchTạo bởi Hồng Anh (Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)Mỗi quyển sách một chân trời!