trich-dan-sach-hay-011

 

trich-dan-sach-hay-010

 

trich-dan-sach-hay-009

Tạo bởi HV

(Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)

http://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-sach-hay-010.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-sach-hay-010-300x300.jpg1book.vnPhòng đọcTrích dẫnTrích dẫn sách      Tạo bởi HV (Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)Mỗi quyển sách một chân trời!