trich-dan-sach-hay-012

 

trich-dan-sach-hay-013

 

trich-dan-sach-hay-014

Tạo bởi BN

(Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)

http://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-sach-hay-014.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/trich-dan-sach-hay-014-300x300.jpg1book.vnPhòng đọcTrích dẫnTrích dẫn sách      Tạo bởi BN (Tham gia cuộc thi “Tạo ảnh trích dẫn sách đẹp” do 1book.vn tổ chức)Mỗi quyển sách một chân trời!