Sách công cụ: Sách dùng chung cho các cụ già.

Sách đen: Sách được in toàn bộ màu đen.

Sách giáo khoa: Sách dành riêng cho bộ môn giáo mác.

Sách gối đầu giường: Sách dành riêng cho việc kê đầu trong lúc ngủ.

Sách lược: Sách viết một cách sơ lược, đơn giản.

Sách nhiễu: Giống như sóng ra đa gây nhiễu, dùng để làm méo thông tin truyền đi.

Sách trắng: Sách được in toàn bộ bằng màu trắng.

Sách bò: Sách được dùng cho trẻ em khi biết bò.

Sách để ở trên cao: Thượng sách.

Sách được chia ra làm nhiều đoạn: Đốt sách (như đốt mía).

Sách để dưới thấp: Hạ sách.

Sách gồm 7 cuốn: Thất sách. (cái này chỉ có trong tổ tôm)

Sách gồm 8 cuốn: Bát sách. (cái này cũng chỉ có trong tổ tôm)

Sách đông y: Sách viết về y phục mùa đông.

(st)

http://1book.vn/wp-content/uploads/open-book-on-top-of-pile-of-books-1024x678.jpghttp://1book.vn/wp-content/uploads/open-book-on-top-of-pile-of-books-300x300.jpg1book.vnKhácvui cười  Sách công cụ: Sách dùng chung cho các cụ già. Sách đen: Sách được in toàn bộ màu đen. Sách giáo khoa: Sách dành riêng cho bộ môn giáo mác. Sách gối đầu giường: Sách dành riêng cho việc kê đầu trong lúc ngủ. Sách lược: Sách viết một cách sơ lược, đơn...Mỗi quyển sách một chân trời!